Psikologi 07 Sept 2015

SEMESTER IV

<header >

NO

KODE MATA KULIAH

MATA KULIAH

SKS

PRASYARAT

KET

1

PSI422815 PSIKOLOGI KOGNITIF

2

 

WAJIB

2

PSI44284 PSIKOLOGI ISLAMI

2

MU21286

PSI22182

WAJIB

3

PSI45182 PSIKOLOGI KLINIS

2

PSI321813

WAJIB

4

PSI422814 PENELITIAN KUALITATIF

3

PSI22183

WAJIB

5

PSI42185 PSIKOLOGI EKSPERIMEN + Praktikum

2+1

PSI22183

WAJIB

6

PSI43286 PSIKODIAGNOSTIK III : TES INTELIGENSI+ Praktikum

2+1

PSI23181

WAJIB

7

PSI42188 PSIKOLOGI KEPRIBADIAN II

3

PSI32187

WAJIB

8

PSI44285 PSIKOTERAPI

2

PSI34181

WAJIB

9

PSI45284 PSIKOLOGI BUDAYA MELAYU

2

PSI221811

PSI321812

WAJIB

10

PSI423824 PSIKOLOGI LINGKUNGAN

2

PSI221811

PSI321812

P

11

PSI433811 BIMBINGAN & KONSELING PENDIDIKAN

2

PSI15183

P

12

PSI423818 GERONTOLOGI

2

PSI22189

PSI321810

P

13

PSI433814 ANALISIS JABATAN

2

PSI23181

P

JUMLAH

30

 

 

</header>
[ ]